இணையத்தளமானது யாழ்ப்பாணத்தில் அமைந்துள்ள உரும்பிராய்‏ கிராமத்தின் மற்றும் உரும்பிராய்‏ கிராமத்தில் அமைந்துள்ள கோயில் , பாடசாலைகளின் நிகழ்ச்சிகளை உலகம் முழுவதும் பரந்து வாழ்கின்ற உரும்பிராய்‏ கிராமவாசிகள் மற்றும் இணைய வாசகர்களுக்கும் மற்றும் உலகத் தமிழர்களுக்கும் தெரிவிக்கும் நோக்காக உருவாக்கப்பட்டுள்ளது...

உங்கள் கருத்துக்களுக்கு நன்றி. உங்களின் ஆக்கபூர்வமான கருத்துக்களை நாம் கண்டிப்பாக கவனத்தில் எடுத்து கொள்வோம். இவ் இணைய தள முகவரியை உங்கள் நண்பர்கள் உறவினர்களுக்கு அனுப்பி அவர்களும் பயனடைய உதவுமாறு வேண்டிக் கொள்கிறோம் நன்றி

உரும்பிராய்‏ இணையத்தள ஆசிரியர் குழு
எம்மைத்தொடர்பு கொள்ள :

e-mail: urumpirai@live.com

skype id: pirasath20